Minister van Gennip heeft de vragen, die Kamerleden gesteld hebben over de nieuwe maatregelen in de gastouderopvang, beantwoord.

Wanneer nieuwe wet- en regelgeving ontwikkeld wordt, gaat daar veel aan vooraf. Vaste procedures en stappen worden doorlopen voordat nieuwe wetten van kracht worden. Dit kan zo maar een paar jaar duren.

Vragen aan de minister

Over wijzigingen in de wet- en regelgeving in de gastouderopvang wordt op diverse niveaus al een hele tijd gesproken. De afgelopen tijd zijn er verschillende onderwerpen besproken in de Tweede Kamer waarin de geplande veranderingen voor de gastouderopvang ter sprake zijn gekomen. Naar aanleiding daarvan hebben alle Kamerleden vragen mogen stellen aan minister van Gennip (ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Kamerleden hebben met het stellen van vragen vaak meerdere doelen. Ze kunnen aan de hand van de antwoorden de minister controleren. Daarnaast kunnen ze wijzen op eventuele fouten in het nieuw voorgestelde beleid of de minister inzichten geven dat aanpassingen in het beleid nodig zijn.

Antwoorden

Begin november heeft de minister van Gennip de vragen, die gesteld zijn door de fracties van de politieke partijen in de Tweede Kamer, beantwoord. Dit gebeurt schriftelijk, er wordt geen debat over gevoerd in de Kamer. Er zijn verschillende partijen geweest die vragen hebben gesteld. In de schriftelijke reactie van de minister vind je alle vragen die gesteld zijn, over de nieuwe voorgenomen wet- en regelgeving in de gastouderopvang, terug. Ook zijn er in de brief vragen beantwoord over andere onderwerpen die spelen in de kinderopvang. Het is een hele lange brief geworden. Alleen al over de gastouderopvang zijn 8 pagina’s vragen beantwoord. Heb je interesse om alle vragen en antwoorden te lezen, dan kun je hier de brief van de minister vinden.

Verworpen maatregelen

Daarnaast is er ook een overzicht van maatregelen gepubliceerd die eerder door minister van Gennip zijn overwogen, maar uiteindelijk zijn verworpen. Een voorbeeld hiervan was het gelijktrekken van de accommodatie-eisen van de gastouderopvang met die van de kinderopvang. Dit voorstel heeft het niet gehaald, omdat dit zou betekenen dat alle gastouders zonder tuin geen opvang meer zouden kunnen bieden. Dat zou  natuurlijk heel jammer zijn, vooral omdat gastouders zonder tuin juist altijd goed nadenken over hoe ze ervoor kunnen zorgen dat kinderen buiten kunnen spelen en dit ook meenemen in hun visie. Het overzicht van verworpen maatregelen vind je ook op deze webpagina van de rijksoverheid.

Het vervolg

Nu de vragen vanuit de Tweede Kamer beantwoord zijn, gaat de minister verder met het voorbereiden van het officiële wetsvoorstel. De verwachting is dat dit wetsvoorstel begin 2024 naar de Kamer wordt gestuurd en zal de minister zich moeten verantwoorden. De stap die daarna volgt is de officiële stemming in de Tweede Kamer.