Over het Gastouderloket

Het Gastouderloket is een initiatief van Gastouderbureau ViaViela. Op en via deze website willen we voor alle gastouders en gastouderbureaus in Nederland een centrale plek inrichten waar altijd de meest actuele informatie over de nieuwe maatregelen in de gastouderopvang te vinden is. We vertalen alle informatie naar de praktijk en geven antwoord op de vragen die we onderweg tegen komen.

Gebruik van informatie

Wil je als gastouderbureau informatie van deze website, nieuwsbrieven die je ontvangt of de downloads die ter beschikking worden gesteld, gebruiken voor je eigen informatievoorziening aan gastouders, dan mag dit. Wel is een bronvermelding daarbij noodzakelijk. Voor downloads geldt dat, ook als ze gedeeltelijk herschreven zijn, bronvermelding noodzakelijk is. Een bronvermelding kan op deze wijze:

Deze informatie is gekregen via www.gastouderloket.nl

Waarom heeft ViaViela gekozen voor het Gastouderloket?

De gastoudersector is er bij gebaat als er feitelijk juiste informatie wordt gedeeld en verspreid binnen de sector. Onze ervaring is dat er veel aannames of veronderstellingen op de socials rondgaan. Dit hebben wij ook in 2020 rondom Corona ervaren. We merkten toen dat veel andere gastouderbureaus niet altijd direct toegang hadden tot informatie of dat er zelfs tegenstrijdige informatie rondging door verschillende interpretaties van bureaus. Effect hiervan was dat gastouders onzeker werden.

ViaViela heeft vervolgens tegen heel veel gastouderbureaus gezegd dat zij altijd contact mochten opnemen bij vragen. Wellicht wisten wij het antwoord wel of konden we samen snel achter het antwoord komen. Die manier van werken leverde onderling heel veel fijne branchecontacten op. En wat vooral fijn was, was dat gastouders van verschillende bureaus steeds meer dezelfde informatie ontvingen, die aansloot bij de besluiten van de overheid.

Corona had een grote impact op onze branche. Het kwam onverwachts, waardoor regelgeving onder hoogspanning tot stand kwam. De nieuwe kwaliteitsmaatregelen daarentegen, zien we al enige tijd aankomen. Ook daarvan weten we dat ze impact gaan hebben op onze hele branche. Dus ook nu zijn we er allemaal bij gebaat als we beschikken over goede en juiste informatie die we kunnen vertalen naar onze eigen organisaties. Dat is de reden waarom ViaViela zich graag inzet voor een initiatief als het Gastouderloket. Bovenal staat in onze missie en visie dat wij de gastouderbranche naar een hoger niveau willen tillen en dat in 2030 gastouderopvang door iedereen wordt gezien als volledig gelijkwaardig en uniek binnen de kinderopvang.

Yvonne Wouters

Directeur, Gastouderbureau ViaViela