Privacyverklaring

Gastouderloket en daarmee Gastouderbureau ViaViela hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring geven we heldere en  transparante informatie over de gegevens die we verzamelen en waarom we deze verzamelen. Wij verzamelen jouw gegevens hoofdzakelijk om je te kunnen informeren over de maatregelen rondom gastouders in 2025. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht.

Gastouderbureau ViaViela wordt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Gastouderbureau ViaViela worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites.


Kernwaarden

Om jouw privacy zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, hanteren wij een aantal kernwaarden:

 • Informeren – Wij willen je zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken – Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door jou gebruikte diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens – Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na jouw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Jouw gegevens blijven bij ons – Wij geven jouw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Beveiligen – Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij respecteren jouw wettelijke rechten – Op basis van de wet heb je verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij je daarover

Categorieën persoonsgegevens

We verzamelen gegevens die je ons vrijwillig verstrekt, zoals je naam, telefoonnummer en e-mailadres; bijvoorbeeld als je meer wilt weten over gastouderopvang of als je een vraag stelt aan onze klantenservice. Daarnaast verzamelen we automatisch gegevens bij het bezoeken van onze website.


Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van je verwerken als wij dat doen op basis van een wettelijke grondslag. Wij verwerken jouw persoonsgegevens enkel op basis van een wettelijke grondslag:

 • Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang voor het verwerken van jouw persoonsgegevens, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening;

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de volgende doeleinde

 • Het bijhouden van de door jouw aangegeven voorkeuren
 • Het versturen van een nieuwsbrief
 • Het verbeteren van onze dienstverlening
 • Het uitvoeren van overige, door jou gevraagde, diensten

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet voor andere dan bovengenoemde doeleinden verwerken, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen. Daarnaast behandelen wij deze informatie vertrouwelijk en gebruiken wij deze uitsluitend om aan jou de juiste dienst te kunnen bieden.


Verstrekking aan derden

Gastouderbureau ViaViela verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen jou en onze organisatie of wanneer een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Met al deze partijen zijn overeenkomsten afgesloten waarin bepaald is welke activiteiten in opdracht zijn en onder gezag en instructie van Gastouderbureau ViaViela uitgevoerd mogen worden. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken.

Daarnaast zullen wij jouw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstrekken voor commerciële doeleinden.


Bewaartermijnen

Wij zullen jouw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacyverklaring beschreven doeleinden, Gastouderbureau ViaViela hanteert o.a. de volgende bewaartermijnen:

 • Contactgegevens: 3 jaar na einde van de overeenkomst of laatste contactmoment.
 • Informatieverzoeken, klachten: 3 jaar na afhandeling van jouw verzoek of klacht.

Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, onrechtmatig gebruik en ook om de toegang tot je persoonsgegevens door onbevoegden te voorkomen. ViaViela doet dat onder andere door fysieke (toegangs)beveiliging, gebruik van wachtwoorden, een wachtwoordbeleid, en codering van wachtwoorden.  Deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig getoetst op kwetsbaarheden door een professionele derde en worden indien nodig aangevuld of verscherpt. Ook maken wij voor onze website gebruik van een SSL-verbinding (ofwel HTTPS) om de gegevensuitwisseling via de website te kunnen beveiligen.


Verwijzingen naar websites van derden

Om jou van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Gastouderloket kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang met jouw persoonsgegevens door die partijen.

Wij maken jou er graag op attent dat wanneer je deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden je aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat je daar verder gebruik van maakt.


Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:


Met behulp van deze cookies herkennen wij jouw computer (of smartphone, tablet etc.). Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen op de website niet goed worden gebruikt. Wij herkennen met de cookies bepaalde voorkeuren of instellingen die voor jou de juiste ervaring opleveren.

Met jouw toestemming plaatsen we ‘tracking cookies’ op je computer. Deze cookies gebruiken we om jouw surfgedrag bij te houden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 


Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. In jouw browser kun je de instellingen rond het gebruik van cookies desgewenst aanpassen. Ook kun je eventueel handmatig cookies verwijderen. Dit lees je na in de handleiding van jouw browser.


Jouw rechten

Wanneer je persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, heb je verschillende rechten die je kunt uitoefenen. Zo heb je recht op inzage, rectificatie en het wissen van jouw gegevens. Ook kun je ons verzoeken om jouw gegevens aan jou of een andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat je daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van jouw gegevens. Je kunt bovendien jouw eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking altijd in trekken. Je kunt jouw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een e-mail te sturen aan privacy@viaviela.nl. Wij streven ernaar om je zo snel mogelijk van een reactie te voorzien, in ieder geval binnen 4 weken.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Wij raden je daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gepubliceerd op 22 juni 2023.


Onze contactgegevens

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Gastouderbureau ViaViela is de heer Patrick Lankhaar, FG-nummer: FG014903. Bereikbaar via e-mail privacy@viaviela.nl.

ViaViela is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin vragen hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, aarzel dan niet om hierover contact met ons op te nemen. Dit kan via onderstaande contactgegevens:

 

ViaViela B.V.

Europaplein 1

5684 ZC Best

 

Email: privacy@viaviela.nl

Telefoon: 0499-425421

KvK-nummer: 17177094