Waarom komen er nieuwe maatregelen?

Uit de Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang is gebleken dat een aanzienlijk aantal gastouders hoogwaardige opvang biedt. Echter, het onderzoek heeft ook aan het licht gebracht dat bij 1 op de 5 gastouders sprake is van een lage, of zelfs zeer lage, pedagogische kwaliteit. Dit betekent dat kinderen in beperkte mate worden gestimuleerd in hun ontwikkeling. Een gemiste kans voor hun groei en welzijn.

Kwaliteit gastouderopvang verhogen

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen en om de verschillen tussen gastouders te verkleinen, worden er aanvullende kwaliteitseisen geïntroduceerd. Deze maatregelen zullen een positief effect hebben op de pedagogische kennis van gastouders wat de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen zal verbeteren. Door gastouders de gelegenheid te bieden zich verder te ontwikkelen en bij te scholen, kunnen zij hun vakbekwaamheid vergroten en daarmee de kwaliteit van de opvang verhogen. Dit kan bijvoorbeeld worden bereikt door bijscholingscursussen en trainingen op het gebied van pedagogiek en het hebben van een pedagogisch werkplan. Ook worden de opleidingseisen aangescherpt door een pedagogische module te verplichten in de opleiding MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn (de opleiding die verplicht is om te kunnen starten als gastouder).

Begeleiding gastouderbureaus

Om de ondersteuning en de begeleiding vanuit de gastouderbureaus op pedagogisch vlak te verbeteren, worden er ook een aantal nieuwe maatregelen voor de gastouderbureaus geïntroduceerd.