Nieuwe kwaliteitsmaatregelen voor gastouderopvang: jouw mening telt

Onlangs is er een wetsvoorstel over de nieuwe kwaliteitsmaatregelen gastouderopvang naar de Tweede Kamer is gestuurd. Deze maatregelen zijn een paar dagen later openbaar gemaakt en nu kun jij ook je mening geven.

Wetsvoorstel en Algemene maatregel van bestuur (AMvB)

Een aantal van de nieuwe kwaliteitsmaatregelen gastouderopvang is uitgewerkt in een wetsvoorstel en een aantal wordt uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur. Het verschil is dat in het geval van een AMvB, maatregelen zonder medewerking van de Eerste en Tweede Kamer kunnen worden vastgelegd. Wel worden deze maatregelen (voordat ze definitief zijn) openbaar gemaakt, zodat mensen, bedrijven en organisaties hun mening en/of ideeën kunnen geven. De minister neemt de reacties vervolgens mee in het definitief vaststellen van de maatregelen. Dit heet een internetconsultatie.

Welke maatregelen zijn openbaar

In totaal worden er binnen de genoemde aandachtsgebieden negen maatregelen uitgewerkt. Daarvan staan er op dit moment vijf openbaar:

  1. De vier pedagogische doelen worden verankert in de Wet Kinderopvang. In het besluit wordt er concreet omschreven wat er van de gastouder wordt verwacht (zoals voor kindercentra al eerder
    is gedaan met de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang).
  2. Iedere gastouder stelt een pedagogisch werkplan op. Hierin beschrijft de gastouder hoe uitvoering wordt gegeven aan de vier pedagogische doelen en hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd.
  3. De pedagogisch beleidsmedewerker van het gastouderbureau biedt iedere gastouder jaarlijks drie uur coaching.
  4. De gastouder volgt daarnaast jaarlijks nog zeven uur aan permanente ontwikkeling.
  5. Iedere gastouder beschikt over een achterwacht die bij calamiteiten binnen een kwartier aanwezig kan zijn. Op dit moment geldt dit alleen wanneer gastouders meer dan drie kinderen opvangen.

Wil jij jouw mening geven?

Dat kan. Via deze website van de overheid kun je meer lezen over de maatregelen die vastgelegd worden in een AMvB en je mening geven. De internetconsultatie sluit op 15 april 2024. Over de maatregelen die worden vastgelegd in de wet kun jij je mening niet geven. Deze worden beoordeeld
in de tweede en eerste kamer.

Volg het Gastouderloket op Facebook

Wil jij doorlopend op de hoogte zijn van al het nieuws rondom de nieuwe kwaliteitsmaatregelen? Volg ons dan op Facebook.