Aanstellen achterwacht

Bron: Kamerbrief 31 mei 2023

De achterwacht is in de kinderopvang een volwassene die in geval van calamiteiten binnen 15 minuten ter plaatse kan zijn. Op dit moment is een gastouder enkel verplicht een achterwacht te regelen bij het opvangen van vier of meer kinderen, terwijl kindercentra altijd een achterwacht moeten hebben. Ik wil de achterwachtregeling wijzigen zodat alle gastouders, ongeacht hoeveel kinderen zij opvangen, over een achterwacht beschikken.

Karien van Gennip

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)