Intensiveren GGD inspecties

In opdracht van jouw gemeente ziet de GGD toe op naleving van de Wet Kinderopvang. De GGD doet dit door controles uit te voeren op de opvanglocatie. Tijdens de inspectie toetst de GGD-inspecteur jou en je opvanglocatie aan de hand van het toetsingskader. Onderwerpen zoals pedagogisch beleid, eisen aan jou als gastouder of nanny, aantal opvangplaatsen, veiligheid en gezondheid komen aan bod. Het bezoek neemt doorgaans ongeveer een uur in beslag. Misschien heb je al ervaring met inspecties, maar het kan ook je eerste keer zijn. Wat ook het geval is, het is altijd goed om voorbereid te zijn.

Het versterken van het toezicht bestaat uit 2 onderderdelen:

    • Het vaker uitvoeren van een bezoek door een GGD inspecteur.
    • Het verbeteren van het toezicht.

Iedere 3 jaar een inspectie

Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de opvang beter geborgd is, gaat de GGD intensiever inspecteren. Dat betekent dat elk jaar 50% van de gastouders bezocht wordt. En dat iedere gastouder in ieder geval eens per 3 jaar geïnspecteerd wordt. Deze maatregel is per 2022 al ingegaan.

Verbeteren van het toezicht

Niet alleen de frequentie van het toezicht wordt verhoogd, maar er is ook aandacht voor de kwaliteit van het toezicht. De minister blijft met GGD GHOR NL (De centrale organisatie van de GGD) en VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) in gesprek over verdere verbeteringen in het toezicht. Daar helpen ook stevigere en duidelijke kwaliteitsnormen in wet- en regelgeving bij.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Een GGD inspecteur mag jou onaangekondigd een bezoek brengen. Ben jij daar altijd goed op voorbereid? In het document ‘Goed voorbereid op je GGD-inspectie’ lees je meer over de onderwerpen waar de GGD op toetst en vind je er voorbeelden en tips. Het document is gratis te downloaden.

Goed voorbereid op je GGD inspectie

Lees meer over het toetsingskader. Bekijk voorbeelden en maak gebruik van handige tips.

Bron: Kamerbrief 31 mei 2023

Voor het versterken van het toezicht heb ik reeds een eerste stap gezet. De frequentie van het toezicht is sinds 2022 verhoogd. Per gemeente wordt nu jaarlijks minimaal 50% van de voorzieningen voor gastouderopvang geïnspecteerd. Om ervoor te zorgen dat iedere gastouder regelmatig wordt geïnspecteerd, wordt uitgegaan van een minimale frequentie van eens in de drie jaar. Zo behouden gemeenten en GGD’en ruimte om risicogestuurd toezicht uit te voeren.  Met de intensivering is ook de norm voor het aantal uur per inspectie uitgebreid van 3 naar 4,5 uur zodat toezichthouders meer tijd hebben voor een inspectie. Met GGD GHOR NL en VNG blijf ik in gesprek over verdere verbeteringen in het toezicht. Daar helpen stevigere en duidelijke kwaliteitsnormen in wet- en regelgeving de toezichthouder en handhaver om effectief te opereren.

Karien van Gennip

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)