Pedagogisch werkplan voor iedere gastouder

Bron: Kamerbrief 31 mei 2023

Gastouders werken volgens het pedagogisch beleidsplan met algemene visie en doelen dat is opgesteld door het gastouderbureau. Ik vind het belangrijk dat een gastouder bewust nadenkt over de vormgeving van de eigen opvangpraktijk en de pedagogische afwegingen die daarbij worden gemaakt. Daarom wil ik dat de gastouder in een pedagogisch werkplan vastlegt hoe het pedagogisch beleid van het gastouderbureau wordt toegepast.

Het pedagogisch werkplan vormt voor de gastouder ook een basis voor het goede gesprek over pedagogische kwaliteit met het gastouderbureau, ouders of de toezichthouder. Het werkplan wordt geen uitgebreid beleidsdocument, maar een praktisch handvat dat bijvoorbeeld ingaat op het dagritme, activiteitenprogramma en op welke manier wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van het kind.

In het pedagogisch werkplan moet de gastouder ook aandacht hebben voor hoe de ontwikkeling van het kind wordt gevolgd. Deze verantwoordelijkheid is voor gastouders nog niet opgenomen in de regelgeving. Het wordt voor gastouders niet noodzakelijk om hiervoor een kindvolgsysteem te gebruiken.

Karien van Gennip

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)