Pedagogische coaching van gastouders

Bron: Kamerbrief 31 mei 2023

In de begeleiding van de gastouder door het gastouderbureau wil ik de pedagogische kwaliteit nadrukkelijker een plek geven. Concreet wordt pedagogische coaching een verplicht onderdeel van de begeleiding. Volgens respondenten in de centrumopvang heeft deze maatregel in de centrumopvang bijgedragen aan een verhoging van de kwaliteit, zo blijkt uit de evaluatie van de Wet IKK.

Karien van Gennip

Karien van Gennip Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)