Pedagogische module in opleiding

Bron: Kamerbrief 31 mei 2023

Op dit moment kun je (ook) gastouder worden met een opleiding op mbo niveau 2 of 3 die geen enkel vak bevat dat is gericht op pedagogiek. Pedagogische expertise is onontbeerlijk om een stimulerende rol te spelen in de ontwikkeling van het kind. Daarom wil ik de opleidingseisen voor gastouders aanscherpen door een pedagogische module verplicht te stellen. Zo wil ik waarborgen dat gastouders in hun opleiding een onderdeel hebben gevolgd gericht op het werken met kinderen. 

Karien van Gennip

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)