Vier pedagogische basisdoelen verankert in wet

Bron: Kamerbrief 31 mei 2023

Gastouderbureaus beschrijven nu al in hun pedagogisch beleidsplan hoe ze uitvoering geven aan de vier pedagogische basisdoelen van de kinderopvang:

  • Emotionele veiligheid voor het kind bieden
  • Het bevorderen van persoonlijke competenties
  • Het bevorderen van sociale competenties
  • Normen en waarden overbrengen

Ik wil deze vier basisdoelen verankeren in de definitie van ‘verantwoorde gastouderopvang’ en concretiseren in de regelgeving. Deze concretisering kan gastouderbureaus meer houvast bieden bij het uitwerken van deze vier pedagogische doelen en daarmee gastouders bij het hier uitvoering aan geven op de werkvloer. 

Karien van Gennip

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)