Nieuwsbericht op Rijksoverheid over kwaliteitseisen gastouderopvang

 Op 1 maart is er een nieuwsbericht geplaatst op Rijksoverheid.nl over de aanscherping van de kwaliteitseisen gastouderopvang. In het nieuwsbericht wordt aangegeven dat er diezelfde dag een wetsvoorstel naar de tweede kamer is gestuurd. Dit wetsvoorstel dient als eerste stap om de kwaliteitseisen voor gastouderopvang aan te scherpen.

Het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel is nog niet openbaar gepubliceerd. Wij kunnen dus nog niet precies aangeven wat er in staat. In het bericht wordt wel al verwezen naar een aantal van de eisen die eerder zijn genoemd. In het nieuwsbericht staat aangegeven dat de volgende onderdelen zijn opgenomen in het wetsvoorstel:

  • Het vastleggen van de vier pedagogische basisdoelen.
  • Het beperken van het aantal bureaus tot 2 waarmee een gastouder gelijktijdig samen mag werken.
  • Een pedagogisch beleidsmedewerker bij het gastouderbureau die pedagogische coaching aanbiedt aan gastouder.

Overige maatregelen

Wellicht is het je opgevallen dat in het wetsvoorstel niet alle kwaliteitseisen zijn opgenomen, die eerder wel al zijn aangekondigd. In het nieuwsbericht van de Rijksoverheid is aangeven dat er naast een wetsvoorstel ook nog een aantal eisen uitgewerkt worden in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).

Algemene Maatregel van Bestuur  (AMvB)

Een AMvB is een besluit van de regering waarin wettelijke regels nader worden uitgewerkt. Het verschil met een wet is dat een AMvB zonder medewerking van de Tweede en Eerste Kamer kan worden vastgelegd. De regering moet over een AMvB wel advies vragen aan de Raad van State en een internetconsultatie doen.

De maatregelen waarvan nu wordt aangegeven dat deze worden uitgewerkt in een AMvB zijn:

  • Een verplicht pedagogisch werkplan voor gastouders
  • Gastouders werken jaarlijks aan hun ontwikkeling
  • Gastouders worden altijd verplicht (ook bij opvang van maar 1 kind) een achterwacht aan te stellen.

Meer informatie over alle maatregelen vind je hier.

Overgangstermijnen

Om gastouders en gastouderbureaus zo goed mogelijk te ondersteunen, kijkt de minister ook naar overgangstermijnen. Dit is eerder ook al aangegeven en wordt nu in het nieuwsbericht bevestigd. Bij het ingaan van de wet en maatregelen kan het dus zo zijn dat je (aan sommige maatregelen) niet perse meteen op dat moment hoeft te voldoen. Wat deze overgangstermijnen dan inhouden, wordt niet geschreven in het bericht. Waarschijnlijk wordt dit pas later bekend gemaakt.

Maximum uurprijs omhoog

Meer eisen en maatregelen kosten ook meer geld en/of tijd voor gastouders en gastouderbureaus. De minister heeft eerder al aangegeven dat zij zich ervan bewust is dat (een deel van) de gastouders en gastouderbureaus te maken krijgen met extra kosten als gevolg van de maatregelen. Bijvoorbeeld omdat zij meer tijd kwijt zijn aan begeleiding en bijscholing. Een gedeelte van de extra kosten die de maatregelen met zich meebrengen, zullen beide partijen mogelijk doorberekenen in het tarief dat zij vragen aan ouders. In het nieuwsbericht van 1 maart is aangekondigd dat de maximum uurprijs daarom per 1 januari 2025 met € 0,21 wordt verhoogd. Of hiernaast (zoals elk jaar) ook nog een reguliere indexatie op het tarief wordt doorgevoerd, staat niet vermeld.

Jij kunt je mening geven over een aantal maatregelen

Een Algemene Maatregel van Bestuur is een besluit waarvoor de Eerste en Tweede Kamer geen toestemming hoeven te geven. De regering moet over een AMvB wel advies vragen aan de Raad van State en een internetconsultatie doen. Een internetconsultatie betekent dat mensen, bedrijven en organisaties op het internet informatie kunnen vinden over nieuwe regels waar de overheid over nadenkt. Alle partijen kunnen vervolgens hun mening en/of ideeën over deze nieuwe regels geven. Op korte termijn wordt er een internetconsultatie over een aantal van de nieuwe maatregelen ingericht. Jij kunt op dat moment de inhoud lezen en je mening geven. Het ministerie Kinderopvang bekijkt al deze reacties en past eventueel de regeling nog aan.

Bron: nieuwsbericht Rijksoverheid dd 01-03-2024