De Tweede kamer heeft haar vragen gesteld

Zoals je begin april hebt kunnen lezen worden een deel van de nieuwe kwaliteitsmaatregelen vastgelegd in de Wet kinderopvang en een ander deel in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Wil je de eerdere berichten nog eens lezen? Klik dan hier.

Vragen van politieke partijen

Naar aanleiding van het wetsvoorstel konden alle politieke partijen in de Tweede Kamer vragen stellen. Zeven partijen (GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, BBB, CDA, ChristenUnie en SGP) hebben in totaal 108 vragen gesteld aan de minister. De vragen gingen onder andere over de toename van regels voor gastouders, de financiële gevolgen voor gastouders, gastouderbureaus en vraagouders, en of het kleinschalige karakter van gastouderopvang behouden blijft. De minister heeft half mei al deze vragen beantwoord. Wil je de vragen en antwoorden lezen? Klik dan hier.

Internetconsultatie gesloten

De internetconsultatie over de maatregelen die in de AMvB komen, is inmiddels gesloten. Het ministerie bekijkt nu de reacties.

Zijn alle maatregelen nu bekend?

De maatregelen die de minister voorstelt, worden nu officieel vastgelegd. Soms worden de maatregelen aangepast op basis van de reacties. Daarna moet de minister voldoende steun krijgen in de Tweede Kamer voor het wetsvoorstel.

Het vervolg

Het plan is om op 7 juni het ontwerpbesluit te bespreken in de Ministerraad. Daarna gaat het naar de Eerste en Tweede Kamer. Waarschijnlijk komt er nog een debat over het ontwerpbesluit. De minister wil de nieuwe regels dit jaar nog publiceren, maar de tijd is krap. Wij blijven het proces volgen en houden jullie op de hoogte!