Er wordt binnenkort een nieuw kabinet geïnstalleerd. Dat betekent dat de heer Eddy van Hijum de taken van mevrouw Karien van Gennip als minister van SZW gaat overnemen. Wat betekent die overdracht voor de nieuwe maatregelen voor gastouderopvang?

Inhoud van de maatregelen

De maatregelen zoals deze tot nu toe op hoofdlijnen bekend zijn, blijven zo. Maar er moeten nog beslissingen gemaakt worden over de definitieve inhoud van sommige maatregelen. Die beslissingen gaat demissionair minister van Gennip niet meer maken. Die verantwoordelijkheid wordt bij de nieuwe minister van Hijum neergelegd.

Wetgeving en Algemene maatregel van bestuur

Zoals uitgelegd in een eerder bericht wordt een deel van de maatregelen vastgelegd in de Wet kinderopvang en een deel in het bijbehorende Algemene maatregel van bestuur.

Planning

De behandeling in de Tweede Kamer van het Wetsvoorstel en het bijbehorende Algemene maatregel van bestuur, wordt door de kabinetswissel over de zomer heen getild. De plenaire behandeling staat voorlopig gepland in de week van 2 september. Als is deze planning nog onzeker, want de maatregelen worden deze zomer eerst uitgewerkt en de nieuwe bewindspersoon moet op veel thema’s worden ingewerkt.

Ministeriële regeling

In de ministeriële regeling worden vervolgens zaken als de inwerkingtreding, overgangstermijnen en aangescherpte opleidingseisen vastgelegd.

Planning

De Ministeriële Regeling moet eerst worden besproken met de nieuwe bewindspersoon. Demissionair minister Van Gennip gaat hier niet meer over beslissen. De inhoud van deze Regeling zullen we daarom pas na de zomer ontvangen. De Regeling gaat niet naar de Tweede Kamer, maar wordt wel (net zoals dat is gedaan met het Algemene maatregel van bestuur) voorgelegd ter internetconsultatie. We verwachten dat dit eind september/begin oktober zal zijn.

Publicatie voor 1 januari 2025

Het ministerie van SZW streeft nog steeds naar publicatie over de nieuwe kwaliteitsmaatregelen vóór 1 januari 2025. Het is goed om te weten dat publicatie iets anders is dan inwerkingtreding. Het kan dus zijn dat de inhoud van de maatregelen dan volledig bekend is, maar dat een aantal maatregelen later ingaan.

 

Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang