Ontwikkelingen in Kwaliteitsmaatregelen voor Gastouderopvang: ingroeitermijnen aangekondigd

In ons vorige nieuwsbericht hebben we uitgelegd dat een aantal nieuwe kwaliteitsmaatregelen worden voorgelegd in een wetsvoorstel en een aantal nieuwe regels in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Wil je dat bericht nog eens teruglezen, kijk dan hier.

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft recentelijk een belangrijke toevoeging gedaan aan de berichtgeving. In een streven naar een soepele overgang voor de sector, heeft de minister aangekondigd dat er zogenaamde ingroeitermijnen zullen worden ingesteld voor de implementatie van de nieuwe kwaliteitsmaatregelen voor gastouderopvang.

Ingroeitermijnen voor een soepele overgang
Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft aangekondigd dat het doel is om de wijzigingen in het Besluit vóór 2025 te publiceren. Belangrijk is dat het ministerie onlangs heeft toegevoegd dat er haalbare ingroeitermijnen zullen worden vastgesteld. Deze aanpak garandeert dat gastouders en gastouderbureaus geleidelijk aan de nieuwe regels kunnen voldoen. Dit betekent dat zij de nodige aanpassingen stapsgewijs kunnen doorvoeren, wat niet alleen de druk vermindert maar ook de kwaliteit van de implementatie verhoogt.

Planning
Hoe die geleidelijkheid er precies uit komt te zien is nog niet bekend en wordt vormgegeven door het ministerie na gesprekken met de sector. De internetconsultatie sluit op 15 april. Het ministerie zal dan eerst naar alle feedback gaan kijken en bepalen in hoeverre dit nog van invloed is op de maatregelen zoals ze nu zijn voorgesteld. Naar verwachting gaan ze daarna aan de slag met de gesprekken over de ingroei termijnen. 

Hier lees je het originele bericht van de Rijksoverheid waar de ingroei termijnen worden genoemd.