Stand van zaken verbetermaatregelen gastouderopvang

Stand van zaken verbetermaatregelen gastouderopvang

Er wordt binnenkort een nieuw kabinet geïnstalleerd. Dat betekent dat de heer Eddy van Hijum de taken van mevrouw Karien van Gennip als minister van SZW gaat overnemen. Wat betekent die overdracht voor de nieuwe maatregelen voor gastouderopvang? Inhoud van de...
Voorstel maximum uurtarief gastouderopvang 2025

Voorstel maximum uurtarief gastouderopvang 2025

In verband met de voorgenomen indexatie van de maximum uurprijzen per 1 januari 2025 voor de dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang en verhoging van de toeslagpercentages heeft er begin mei een ontwerpbesluit open gestaan voor internetconsultatie. Het...
De Tweede kamer heeft haar vragen gesteld

De Tweede kamer heeft haar vragen gesteld

De Tweede kamer heeft haar vragen gesteld Zoals je begin april hebt kunnen lezen worden een deel van de nieuwe kwaliteitsmaatregelen vastgelegd in de Wet kinderopvang en een ander deel in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Wil je de eerdere berichten nog eens...